युवा मेवाडा कलाल समाज

युवा मेवाडा कलाल समाज की वेबसाईट में आप का स्वागत है|

वरिष्ट कमेटी

DADAMCHAND JI LODAWARA
7999696110
adhyash
KAKANVANI
KAKANVANI,PETLAWAD,JHABUA
Madhya Pradesh
SHANKARLAL JI SOLANKI
9993761349
1
parshad
RUPGAD
RUPGAD,PETLAWAD,JHABUA
MADHYA PRADESH
JAGDISH JI BASER
7024009508
2
parshad
AMARGAD
AMARGAD,PETLAWAD,JHABUA
MADHYA PRADESH
AMBALAL JI BHATEWARA
9425414012
3
parshad
JAMALI
JAMALI,PETLAWAD,JHABUA
MADHYA PRADESH
ARUN KUMAR JI MELIWAR
9755520090
4
parshad
KARWAD
KARWAD,PETLAWAD,JHABUA
MADHYA PRADESH
PURSHOTAM JI SOLANKI
9425944496
5
parshad
PARWADA
PARWADA,THANDLA,JHABUA
MADHYA PRADESH
NIRAJ JI SOLANKI
9425486197
6
parshad
THANDLA
THANDLA,THANDLA,JHABUA
MADHYA PRADESH
MUKESH JI CHOUHAN
8120246246
7
parshad
PARVLIYA
PARVLIYA,THANDLA,JHABUA
MADHYA PRADESH
DIMPESH JI PADIYAR
8109595400
8
parshad
MEGHNAGAR
MEGHNAGAR,MEGHNAGAR,JHABUA
MADHYA PRADESH
DHANNALAL JI BASER
8827358877
9
parshad
RAMBHAPUR
RAMBHAPUR,MEGHNAGAR,JHABUA
MADHYA PRADESH
BHUPENDR JI BHANPURIYA
9752002746
10
parshad
JHABUA
JHABUA,JHABUA,JHABUA
MADHYA PRADESH
DEV KUMAR JI PADIYAR
8349898333
11
parshad
RANAPUR
RANAPUR,RANAPUR,JHABUA
MADHYA PRADESH
SHANKARLAL JI BHATEWARA
9725915030
12
parshad
KHARDU BADI
KHARDU BADI,RANAPUR,JHABUA
8349898333
NANDLAL JI CHOUHAN
9425939971
13
parshad
BHABHRA
BHABHRA,BHABHRA,ALIRAJPUR
MADHYA PRADESH
GOPALKRISHAN JI CHOUHAN
9827296987
14
parshad
AMBUA
AMBUA,AMBUA,ALIRAJPUR
MADHYA PRADESH
Ajanlal Bhanpuriya
9424063996
sachiv
Jhabua
Jhabua,Jhabua,Jhabua
Madhya Pradesh

कल्याण न्यास

SHANTILAL JI PADIYAR
9425101335
adhyash
JHABUA
JHABUA,JHABUA,JHABUA
MADHYA PRADESH

कोर कमेटी


PANKAJ BHATEWARA
9589599799
sadash
RATLAM ROAD
BAMNIA,PETLAWAD,JHABUA
MADHYA PRADESH

0MPRAKASH GEHLOT
9589245000
sadash
NARELA ROAD
BAMNIA,PETLAWAD,JHABUA
Madhya Pradesh

NILESH BHANPURIYA
9617341111
sadash
MEGHNAGAR
MEGHNAGAR,MEGHNAGAR,JHABUA
Madhya Pradesh

PRAVEEN BHATEWARA
8349283493
sadash
BAMNIA
BAMNIA,PETLAWAD,JHABUA
Madhya Pradesh

SANJAY BHATEWARA
9589882798
sadash
Khawasa
Khawasa,THANDLA,Jhabua
Madhya Pradesh

ANOKHILAL PADIYAR
9425938411
sadash
RAMBHAPUR
RAMBHAPUR,MEGHNAGAR,JHABUA
Madhya Pradesh

RAKESH GEHLOT
9893507144
sadash
BAMNIA
BAMNIA,PETLAWAD,JHABUA
Madhya Pradesh

HITESH BASER
9425972777
sadash
RAMBHAPUR
RAMBHAPUR,M,JHABUA
Madhya Pradesh

MAHENDRA BHANPURIYA
9425414477
sadash
JHABUA
JHABUA,JHABUA,JHABUA
Madhya Pradesh

JITENDRA BASER
9993761572
sadash
SARANGI
SARANGI,PETLAWAD,JHABUA
Madhya Pradesh

MAHESH CHOUHAN
9981090471
sadash
DHEKAL BADI
DHEKAL BADI,JHABUA,JHABUA
Madhya Pradesh

MANOJ CHOUHAN
9755467666
sadash
KAKANVANI
KAKANVANI,THANDLA,JHABUA
Madhya Pradesh

NAVIN BASER
9009771800
sadash
BHABHRA
BHABHRA,BHABHRA,ALIRAJPUR
Madhya Pradesh

TUKARAM CHOUHAN
9425925831
sadash
JHABUA
JHABUA,PETLAWAD,JHABUA
Madhya Pradesh

SANJAY CHOUHAN
9893688631
sadash
JIRAN
JIRAN,BHABHRA,ALIRAJPUR
Madhya Pradesh

RAHUL BHANPURIYA
9752002749
sadash
BHAGOR
BHAGOR,MEGHNAGAR,JHABUA
Madhya Pradesh

RAJESH BHANPURIYA
8964997097
sadash
JHABUA
JHABUA,JHABUA,JHABUA
Madhya Pradesh

VIRENDRA BASER
9425944465
sadash
GHUGHARI
GHUGHARI,PETLAWAD,JHABUA
Madhya Pradesh

PRAVIN BHATEWARA
9753020350
sadash
BARVET
BARVET,PETLAWAD,JHABUA
Madhya Pradesh